HOME > INFORMATION > Notice  
 
 
9 ... 한국항공전문학교 취업설명회 진행 2007-05-08 7557
8 ... 일본계기업 취업설명회 (장소:시사일본어학원) 2007-05-02 8733
7 ... 2007 JEONJU JAPAN WEEK 강연 (5/22) 2007-04-06 7589
6 ... 2007 상반기 열린 일자리 한마당 (3/12) 2007-03-05 7476
5 ... 2006 한국인유학생취업세미나 REPORT 2006-12-15 7654
4 ... 2006 한국인유학생취업세미나 (동경/오사카) 2006-10-18 8211
3 ... 2006 전역간부 취업박람회 참가 (5/16-17) 2006-05-11 7250
2 ... 2006 관광레저스포츠분야 취업정보박람회 2006-05-09 7013
1 ... 2006 성균관대학교 취업박람회 2006-04-17 7186
 
 
BEFORE 1 2 3 4 NEXT